sábado, 14 de abril de 2012

Les Borrasques no tenen nom però podeu comprar-ne un.
L'article és interessant i tracta el tema amb correcció però afegim algunes precisions.

Tot lo que no siga un anticicló es un cicló, i que una cosa siga un cicló no vol dir que siga tropical o huracá. De fet les borrasques atlántiques de tota la vida també són ciclons. De moment esta borrasca al Mediterrani ha insinuat alguna característica particular (nucli càlid) però potser un poc prematur dir-li "medicane" (ja en parlat d'això a http://oratgertvv.blogspot.com.es/2011/11/un-huraca-al-mediterrani.html) i, en tot, cas caldrà espera un reanàlisi de la situació.

Pel que fa al nom,si que es posen noms a les tempestes tropicals i huracans Atlàntics, així com als tifons del Pacífic, hi seguin una normativa acceptada per l'Organització Meteorològica Mundial (http://oratgertvv.blogspot.com.es/2011/08/perque-irene-el-noms-dels-huracans.html). No es posen noms a les perturbacions extratropicals, ni atlàntiques, ni mediterrànees, ni existix cap normativa en este sentit per a estes. Aleshores, per què  a esta perturbació mediterrànea li diuen Lucia?L'Institut de Meteorologia de la Universitat lliure de Berlin té la "costum" de posar noms tant a les borrasques, com als anticiclons atlántics (http://www.tiempo.com/ram/9098/apadrinando-y-dando-nombre-a-borrascas-y-anticiclones-de-latitudes-medias-como-klaus-y-xynthia/). Este procediment no està estandaritzat i no passà de ser una anècdota curiosa. De fet, més que "posar-li" noms, "ven" els noms. Qualsevol, pagant és clar i evitant noms massa extranys o bròfecs, pot posar-li el nom que vullga a un anticicló, o a una borrasca (http://www.met.fu-berlin.de/adopt-a-vortex/).  Les altes pressions són més cares, 299 Euros, que les baixes, 199 Euros. Els diners es dediquen a financiar investigacions sobre el temps i el clima.

Ara bé, com que per defecte s'associa un cicló amb nom amb els "huracans" i, alhora, s'associa la paraula "cicló" també a "huracà", i no a qualsevol perturbació ciclònica no necessàriament tropical,  de sobte a alguns mitjans de comunicació una "borrasca atlántica", per forta que siga, es convertix en un "huracà" sense ser-ho, ni tindre res a vore amb lo que realment és un huracà. Això ha passat els darrers anys amb alguns temporals com el Klaus, el Xynthia o el Kyrill.


No hay comentarios:

Publicar un comentario