martes, 19 de abril de 2011

Com serà la pròxima temporada d'huracans a l'Atlàntic Nord?

A mesura que s'aproxima l'inici "oficial" de la temporada d'huracans a l'Atlàntic Nord (1 de juny) comencen a aparéixer previsions, que en general anuncien un temporada més activa de lo normal
(http://www.cazatormentas.net/index.php/noticias-de-meteorologia-mainmenu-2/61-noticias-sobre-huracanes-ciclones-y-tifones/1845-previsiones-sobre-la-actividad-de-huracanes-en-el-atlantico-norte-para-la-temporada-de-2011.html).

A banda del centre oficial de la NOAA (http://www.nhc.noaa.gov/),  l'institut meteorològic oficial dels EEUU, hi ha més organitzacions que subministren previsions, com la Universitat de Colorado (http://hurricane.atmos.colostate.edu/Forecasts/), o fins i tot alguns consorcis de tipus privat o semi-privat com el TSR (http://www.tropicalstormrisk.com/).

Com totes les previsions a llarg termini (http://oratgertvv.blogspot.com/2011/03/quin-temps-fara-esta-primavera.html), estes també patixen d'un baix marge de fiabilitat i s'han de pendre de manera purament indicativa o fins i tot com el resultat de models de previsió encara en fase experimental. Per exemple, aci tenim la diferència entre les previsions (FORECAST)  i el que realment passà (ACTUAL) en els 12 darrers anys (http://flhurricane.com/). En general, "l'encert" (SCORE) no va més enllà del 50 %.

APRIL     FORECAST    ACTUAL   SCORE
1999        14/9/4              12/8/5        4 (good)
2000        11/7/3              15/8/3        5 (good)
2001        10/6/2              15/9/4        10 (bad)
2002        12/7/3              12/4/2        4 (good)
2003        12/8/3              16/7/3        5 (good)
2004        14/8/3              15/9/6        5 (good)
2005        13/7/3              28/15/7      27 (poor)
2006        17/9/5              10/5/2        14 (bad)
2007        17/9/5              15/6/2        8 (bad)
2008        15/8/4              16/8/5        2 (excellent)
2009        12/6/2              9/3/2          6 (bad)
2010        15/8/4              19/11/5      8 (bad)

* Es donen 3 números, per exemple 14/9/4. El primer indica el número de depresions tropicals que s'espera que acaben sent tempestes tropicals (vent sostingut superior a 63 Km/h però inferior a 118 Km/H) o huracans (vent sostingut de 118 Km/h en amunt), i que per tant seran "batejades" amb un nom. El segon indica el número d'huracans (el número de tempestes tropicals que s'intensificaran lo suficient per a ser huracans), mentre que el tercer indica quans "grans huracans" (huracans especialment intensos) s'esperen.

No hay comentarios:

Publicar un comentario