jueves, 7 de julio de 2011

Un mes en plena temporada d'huracans a l'Atlàntic, ..., sense cap huracà.

La temporada oficial d'huracans a l'Atlàntic va de l'1 de juny al 30 de novembre. Fora d'este periode  poden n'hi haure però les estadístiques mostren que entre estes dos dades es concentra el 97% de depresions, tempestes i ciclons tropicals enregistrats. La major activitat es dóna normalment entre agost i octubre (http://members.tripod.com/~Post_119_Gulfport_MS/tropical.html).

Encara que algunes previsions anunciaven una temporada relativament activa (http://oratgertvv.blogspot.com/2011/04/com-sera-la-proxima-temporada-dhuracans.html), de moment està sent prou tranquila. Fins ara només hi ha hagut una tempesta tropical, Arlene, entre el 29 de juny i l'1 de juliol, amb ratxes  màximes de vent sostingut de poc més de 100 kilòmetres per hora. Així que el mapa de trajectòries de tempestes i ciclons tropicals d'enguany està de moment quasi buit.


Una depresió tropical es un sistema organitzat de núvols tempestuosos amb vent sostingut màxim  de 62 km/h. Quan les tempestes s'organitzen en forma d'espiral girant ciclònicament i les ratxes màximes de vent sostingut arriben fins als 117 km/h, tenim una tempesta tropical, en la que normalment encara no s'ha format el típic ull de l'huracà. És aleshores quan es "bateja" i se li dóna un nom. Estos noms estan predeterminats i ordenats alfabèticament, hi alternant-se noms masculins i femenins. Quan el vent màxim sostingut sobrepassa els 117 km/h es condidera que ja tenim un huracà, que no és sinó la manera d'anomenar els ciclons tropicals a la zona de l'Atlàntic (http://www.aoml.noaa.gov/hrd/tcfaq/tcfaqHED.html). Esta és la llista de noms reservats per a les tempestes i ciclons tropicals des d'enguany fins 2016:

La major part d'huracans atlàntics naixen, com a depresions tropicals,  en la zona del golf de Guinea, enfront d'Àfrica. Creixen movent-se cap a l'oest fins que arriben a la seua intensitat màxima al voltant del mar Carib i  del golf de Mèxic. Normalment moren en entrar a terra o en desplaçar-se més cap al nord, a aigues més fredes. Alehores són absorbits o es transformen en borrasques atlàntiques de latituds mitges i viatgen cap a l'est. Això es pot vore en el següent mapa, que mostra totes les tempestes i huracans de l'any 2005 (http://weather.unisys.com/hurricane/atlantic/ )


Aquell va ser l'any del destructiu Katrina. També va ser l'any amb tants ciclons tropicals que s'acabà la llista de noms i calgué recórrer a lletres greges per batejar-los (alfa, beta, ...). A més, els ciclons tropicals arribaren a territori europeu. Tinguérem la la tempesta tropìcal Delta que afecta les Illes Canàries i Madeira entre el 28 i el 29 de novembre, amb ratxes de vent de fins 250 km/h al cim del Teide (http://www.aemet.es/es/divulgacion/estudios/detalles/Estudio_de_la_tormenta_tropical_Delta).

Tanmateix, encara que en el seu moment va ser objecte de discusió si calia considerar-lo o no cicló tropical, el Vince arribà a Huelva encara amb la força d'una tempesta tropical (http://www.aemet.es/es/divulgacion/estudios/detalles/Consideraciones_sobre_el_ciclon_tropical_Vince; http://www.meteored.com/ram/2219/el-cicln-vince-en-las-cercanas-de-la-pennsula-ibrica/; http://www.youtube.com/watch?v=XiQB7Z9tYnM ).

No hay comentarios:

Publicar un comentario