lunes, 18 de junio de 2012

El solstici d'estiu: 21 de juny el dia més llarg de l'any.


Dijous 21 de juny a les 01 hores i 09 minuts hora oficial espanyola peninsular començarà l'estiu astronòmic, o siga, es produirà el solstici d'estiu.  L'estiu astronòmic serà l'estació més llarga de l'any i durarà 93 dies i 15 hores, fins l'equinocci de tardor el 22 de setembre. El solstici d'estiu ve donat pel moment en què el sol presenta la major altura aparent al cel de l'hemisferi nord (http://www.youtube.com/watch?v=HWJHHcpziN8).


Si per duració del dia entenem el temps que passa des de que ix el sol fins a que es pon, el  21 de juny serà el dia més llarg de l'any, amb més hores de llum. No obstant no será el dia que més prompte ixca el sol, ni el que més tard en ponga. El dia que més prompte ha eixit el sol ha sigut el 14 de juny i el dia que més tard es pondrá será el 27 de juny. No obstant, estos dies hi ha molt poca variació en la durada del dia solar, de fet solstici prové del llatí solstitium (sol sistere o Sol quiet).

Les hores d'eixida i posta de sol a les capitals les podeu consultar a: http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/INSTITUTO_GEOGRAFICO/Astronomia/publico/efemerides/sol-2012.htm

Atenció estos dies a la radiació ultraviolada, estem als dies de l'any que més alt està el sol al migdia, i per tant, als dies de més radiació solar. Cal extremar la precaució entre les 12 i les 16 hores locals (recordem que el migdia solar és aproximadament a les 14 hores locals).
No hay comentarios:

Publicar un comentario