lunes, 7 de marzo de 2011

A punt de començar la temporada de tornados ... als Estats Units.

Ja hem començat a tindre notícies sobre tornados a EEUU (http://www.elnuevoherald.com/2011/03/06/898247/tornado-en-louisiana-deja-una.html). Uns fenomens meteorològics que poden esdevindre a quasi qualsevol part del món, excepte els climes àrtics, però que succeïxen amb major freqüència als Estats Units (http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/severeweather/tornadoes.html), especialment a partir de la primavera i fins al punt de que se n'hi  formen normalment més de mil a l'any.

Un tornado sempre va associat a nuclis molt actius de tempesta. Al seu si el vent pot arribar a velocitats increibles i tindre efectes tremendament destructius. Potser per això, hi ha últimament certa tendència en molts mitjans de comunicació a confondre qualsevol vendaval associat a una tempesta amb un tornado. No necessàriament un episodi de vent molt fort suposa l'existència d'un tornado (http://www.imn.ac.cr/educacion/tornado.html).

A la nostra Comunitat no són fenomens extranys però òbviament no són especialment freqüents ni intensos. Es solen formar més a la mar -les mànegues- que a terra. Es podia pensar que és a l'àrea mediterrànea, on els episodis de pluja a l'estil "gota freda" arriben a ser intensos, la zona on major número de tornados es registren al continent europeu. No es així, curiosament és Gran Bretaña on més tornados (excloses les mànegues) es registren a Europa, uns 33 de mitjana a l'any  (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/599941/tornado), i Holanda el país que més tornados té, uns 20 de mitjana a l'any, per unitat de superfície.(http://www.dandantheweatherman.com/Bereklauw/dutchtns.htm).

No hay comentarios:

Publicar un comentario